O Nas

Nasze biuro świadczy kompleksową obsługę księgowo-podatkową, a także obsługę z zakresu kadr i płac. Obsługujemy zarówno małe, jednoosobowe firmy, jak również duże spółki. Zgromadziliśmy doświadczenia związane z obsługą klientów funkcjonujących w wielu branżach. Działamy kompleksowo – nasza oferta jest odpowiedzią na wszystkie praktycznie księgowe, podatkowe i kadrowe, a dzięki współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego, również prawne potrzeby naszych klientów.

 

AMS Consulting posiada wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług. Aby dodatkowo zwiększyć poczucie bezpieczeństwa klientów naszego biura rachunkowego, objęte jest ono dodatkowym ubezpieczeniem dotyczącym obsługi kadrowo-płacowej.


Nasze biuro rachunkowe korzysta z nowoczesnego oprogramowania finansowo-księgowego (SAGE SYMFONIA). Jest ono zgodne z wymogami stawianymi przez Ustawę o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. i dzięki częstym aktualizacjami zapewnia naszym klientom maksymalne bezpieczeństwo.

 

Decydując się na współpracę z nami zaoszczędzą Państwo swój czas, w jednym miejscu otrzymując jednocześnie kompleksową obsługę księgowo-prawną.

 

Istnieje możliwość dojazdu do klienta.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Doświadczenie, wiedza i konsekwencja w działaniu...

Cennik

Ceny naszych usług zależne są od ich zakresu i charakteru. Aby je oszacować potrzebujemy kilku podstawowych informacji na temat Państwa działalności. Prosimy o kontakt celem ustalenia szczegółów.

Stała współpraca z partnerską Kancelarią Radcy Prawnego...

Specjalizacje

Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w skład usługi wchodzą:

 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczych,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego,
 •   porządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, PCC, NIP,

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, w skład usługi wchodzą:

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, PCC, NIP,

Rozliczanie właścicieli.
 

Kadry i płace

W skład usługi wchodzą:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie karty wynagrodzeń,
 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o dzieło,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie informacji PIT - 4,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT – 11),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT - 40),
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy , regulamin - wynagradzania , regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • sporządzanie raportów dla pracowników i płatników,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 •  sporządzanie deklaracji do PFRON.
   

Doradztwo prawne

Doradztwo prawne (sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i ogólnych konsultacji) w sprawach:

 • cywilnych (rodzinnych, spadkowych),
 • gospodarczych,
 • pracowniczych.
   

Obsługa spółek

 • przygotowywanie umów, aktów założycielskich, statutów,
 • przygotowywanie uchwał, protokołów ect,
 • tworzenie, przekształcanie i łączenie spółek,
 • zmiany umowy spółki, podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego, wyłączenie wspólnika, powództwa przeciwko spółce / członkom organów,
 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców,
 •  sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości.
   

Sporządzanie pism

 • sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń itp.,
 • reprezentacja przed sądami.
   

Obsługa wierzytelności

 • zabezpieczenie wierzytelności,
 • mediacje i zawieranie ugód z wierzycielami,
 • dochodzenie roszczeń przed sądami.
   

Dogodna lokalizacja w centrum. Zapraszamy...

Kontakt

AMS Consulting Biuro Rachunkowo-Doradcze Andrzej Szafer

& Kancelaria Prawna Radca Prawny Marta Szafer

 

ul. Wrocławska 5/3, 61-838 Poznań

ul. H. Kowalówki 4, 61-695 Poznań

 

tel. 607 342 967,
tel. 691 097 072,

tel. 607 579 115,

 

biuro@ams-rachunkowosc.pl
biuro@radca-prawny-poznan.pl

 

www.radca-prawny-poznan.pl